ભય થી મુક્ત : હું તું છું અને તું હું છે

 

આપણને જીવન દરમ્યાન જાતજાતના ડર અને ભયનો અનુભવ થાય છે. ક્યારેક આ ભય એટલાં બધાં પીડાકારક અને શિથિલતા લાવનાર હોય છે કે તેમનાથી મુક્ત બનવું આપણી પ્રાથમિકતા બની જાય છે.આપણે આપણાં મનમાં જાગતા ભયોને દબાવી દઇએ છીએ. તેને બદલે તેમનો સામનો કરવો જોઇએ. તેની પાછળ રહેલા કારણોને શોધી કાઢવા જોઇએ. ધીમા પણ મક્કમ પગલા ભરીને તેમને દૂર કરવા જોઇએ.કોઇપણ બાબત કે વિષય આપણાં મનમાં ભય શા માટે પ્રેરે છે તે જાણવું જરૂરી છે. તે જાણ્યા બાદ તેને દૂર કરવાના પ્રયત્નો શરૂ કરો.ભયથી મુક્ત થ​વાનો ઉપાય છે સ્વ માં ઈશ્વરનું દર્શન​.ભય કાયમ અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

જયારે આપણે આપણી જાતને પ્રેમ કરતાં અને સ્વીકારતા થશું ત્યારે એક આત્મ-ગૌરવ અને આત્મ-સ્વીકાર આપણી અંદર આપોઆપ ઉભું થશે. આપણે પોતાનાં, આપણી કુશળતાઓનાં, આપણી ક્ષમતાઓનાં સંપર્કમાં આવતાં થશું. તે સાથે, આપણે આપણી જાત સાથે આરામદાયકતા અનુભવતા થશું. અને જેવું એમ થવાની શરૂઆત થાય કે આપણો ભય તાજા સુર્યપ્રકાશની રોશનીમાં જેમ ઝાકળબિંદુ અદ્રશ્ય થઇ જાય છે તેમ ગાયબ થઇ જાય છે.

હિન્દુ તત્વજ્ઞાન શીખવે છે કે આપણા જીવનમાં ઘટતી બધી ઘટનાઓ, એ સારી કે ખોટી હોય, એ આપણા પૂર્વજન્મોમાં કરેલા કર્મોના લીધે છે.ઈશ્વર એક પરિપૂર્ણ માતા-પિતા છે, કારણ કે ભલે આપણે ગમે તે કરીએ, તે આપણને હમેશાં પ્રેમ અને આશિર્વાદ આપે છે. જ્યારે આપણે ભુલ કરીએ તો કદાપી ક્રોધ કે સજા નથી આપતા. ઈશ્વરનો પ્રેમ એ સંપૂર્ણ છે, દરેક વખતે, કોઈ પણ સંજોગોમાં, દરેક વ્યક્તિ માટે રહેલો છે.ઈશ્વર કહે છે,”હું તારી સાથે છું અને તું મારી સાથે. આપણી વચ્ચે કોઈ અંતર નથી. હું તું છું અને તું હું છે. તો ભય શાનો? જો, મારું અસ્તિત્વ તારા થકી છે, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તારે જરૂર મને પ્રેમ કરવો જોઈએ.

સ્વયંની સાથે સાથે...

Prashant Pandya View All →

I am a full-stack engineer whose passion lies in building great products while enabling others to perform their roles more effectively. I have architect and built horizontally scalable back-ends; distributed RESTful API services; and web-based front-ends with modern, highly interactive Ajax UIs.

I deal with:

Techniques
Web applications
Distributed architecture
Parsers, compilers
Mobile First, Responsive design
Test-driven development

Using technologies :

+ASP.NET,C#,VB.NET,C++,MS SQL,ADO.NET,WCF ,MVC,Web API
+Java, JAX-RS, JavaScript, Node.js
+Ajax, JSON, HTML5, CSS3
+Mac OS X, Linux, Windows
+Android,iOS
+PhoneGap

My Qualities ,I believe :

Self-directed and passionate
Meticulous yet pragmatic
Leadership skills, integrity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: