માત્ર તમારો વિશ્વાસ ખુટે છે…!

krishna-arjuna-760x300.jpg
મહાભારતનું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું,વ્યથિત સ્વર અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું, “કેશ​વ​! શું તમને એવું લાગે છે?તમે ધાર્યુ હોત તો મહાસંહાર ટાળી શકાયો હોત​!”.
શ્રીકૃષ્ણ એ જ માર્મિક સ્મિત સાથે જ​વાબ આપ્યો,”નિ:સંદેહ​.”
અર્જુન,”તો પછી તમે એ અહિંસક માર્ગ કેમ ન અપનાવ્યો?”
શ્રીકૃષ્ણ એ જ માર્મિક સ્મિત સાથે,”પાર્થ​,હું તને એ પહેલા એક પ્રશ્ન કરી શકું?”
 
અર્જુને હકારમાં માથું હલાવતાં શ્રીકૃષ્ણએ પ્રતિ પ્રશ્ન કર્યો,”તારી સમજણ પ્રમાણે આ મહાયુદ્ધ નું કારણ શું?”
અર્જુન,”પાંચાલીનું ચીરહરણ​.”
શ્રીકૃષ્ણ,”અને પાંચાલીનું ચીરહરણનું કારણ?”
અર્જુન,”અમારી જુગારમાં હાર​.”
શ્રીકૃષ્ણ,”તમારી હારનું કારણ?”
અર્જુન,”કૌર​વોની કૂટનિતીઓ અમે સમજી ન શક્યાં!”
શ્રીકૃષ્ણ,”કૌર​વો એ રમ​વાં માટે કોને ઉતાર્યા?”
અર્જુન,”મામા શકુનિ?”
શ્રીકૃષ્ણ,”કેમ​?”
અર્જુન,”કેમ કે તેઓ કૂટનિતીઓ અને જુગારમાં નિષ્ણાંત હતાં!”
શ્રીકૃષ્ણ,”અને તમે?”
અર્જુન,”જયેષ્ઠ ભ્રાતા યુધિષ્ઠિર”
 
શ્રીકૃષ્ણ,”શું ભ્રાતા યુધિષ્ઠિર આ ક્ષેત્રે નિષ્ણાંત હતાં?કે પછી શકુનિની બરોબરી ના ખેલાડી હતા?”
 
અર્જુન,”ના”
શ્રીકૃષ્ણ,”શું તમારા પક્ષે તને લાગે છે કે શકુનિથી વધારે સક્ષમ ખેલાડી કોઈ હતો?જે ચોક્કસ શકુનિની દરેક ચાલ સમજીને તેને હરાવ​વા માટે પૂરતો હતો.”
 
અર્જુન,”હા”
શ્રીકૃષ્ણ,”કોણ​?”
અર્જુન,”કેશ​વ તમે પોતે! જો તમે આ જુગટાના દાવો અમારા વતી રમ્યાં હોત તો અમારી જીત એ કૂટનિતીઓ માં પણ નિશ્ચિત હતી.”
 
શ્રીકૃષ્ણ,”તો તમે મને કેમ ન યાદ કર્યો?”
અર્જુન,”તમે ત્યાં ક્યાં હતા?”
શ્રીકૃષ્ણ,”જો દ્રોપદીના યાદ કર​વાથી હું આવી શકું તો તમારા કેમ નહીં?પરંતુ જો કંઇક ખુટતું હતું તો માત્ર તમારો મારા માટે નો વિશ્વાસ​! અસ્તુ.”
 
Courtesy: Sir Priyank Bhatt,Surat

સ્વયંની સાથે સાથે...

Prashant Pandya View All →

I am a full-stack engineer whose passion lies in building great products while enabling others to perform their roles more effectively. I have architect and built horizontally scalable back-ends; distributed RESTful API services; and web-based front-ends with modern, highly interactive Ajax UIs.

I deal with:

Techniques
Web applications
Distributed architecture
Parsers, compilers
Mobile First, Responsive design
Test-driven development

Using technologies :

+ASP.NET,C#,VB.NET,C++,MS SQL,ADO.NET,WCF ,MVC,Web API
+Java, JAX-RS, JavaScript, Node.js
+Ajax, JSON, HTML5, CSS3
+Mac OS X, Linux, Windows
+Android,iOS
+PhoneGap

My Qualities ,I believe :

Self-directed and passionate
Meticulous yet pragmatic
Leadership skills, integrity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: