100% Original Guarantee For All Products

પાટણની પટોળા સાડી

પટોળા એ સામાન્ય રીતે રેશમમાંથી વણાટ કરીને બનાવવામાં આવતી સાડી છે, જે પાટણ, ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવે છે.પટોળા એ બહુવચન છે, જ્યારે એકવચનમાં તેને પટોળું કહેવામાં આવે છે.તે…

Read More

Shopping cart

0

No products in the cart.