તારક મહેતા ના ઉલ્ટા ચશ્મા ફેમ દિશા વાકાણી(દયા) નું સુંદર જોવા જેવું ગુજરાતી નાટક​: અમે બરફના પંખી – Ame Baraf Na Pankhi

  અસાધ્ય રોગથી પીડાતી યુવાન છોકરી હિંમત અને ગરિમાનું પ્રતિક છે. પોતાના પરિવારને જરા પણ તકલીફ ના પડે તેવી ભાવનાથી બાકી રહેલા દિવસોનો સામનો તે અડગ મનથી કરે છે. પરંતુ ચહેરા અને શરીર પર થયેલી રોગગ્રસ્ત અસરો પરિવારની નજરથી છાની રહેતી નથી અને તકલીફનું કારણ બની જાય છે. તેને પોતાનું પરિણામ ખબર છે. બધા પોતાની…

Read more તારક મહેતા ના ઉલ્ટા ચશ્મા ફેમ દિશા વાકાણી(દયા) નું સુંદર જોવા જેવું ગુજરાતી નાટક​: અમે બરફના પંખી – Ame Baraf Na Pankhi

How do illegal immigrants enter the US?You may wonder: how do people enter the United States illegally?

I would like to start by sharing one fictional story.Name of the person is imaginary. Mr.Jony wanted to immigrate USA anyhow but there was no legal options for him.He has decided to achieve his dream by hook or crook. So,first he went to Africa.From, Africa he joined a film crew to shoot a movie in…

Read more How do illegal immigrants enter the US?You may wonder: how do people enter the United States illegally?

What’s after Parliament passes 10% reservation bill? 29 lakh vacant posts : Huge Employment Opportunity Ahead In India

With the passing of the bill, the government now has an opportunity to provide jobs to 3 lakh general category individuals immediately under the new quota. HIGHLIGHTS Over 13 lakh vacancies are in the education sector There are 4.43 lakh posts lying vacant with the police There are 2.53 lakh permanent posts lying vacant in…

Read more What’s after Parliament passes 10% reservation bill? 29 lakh vacant posts : Huge Employment Opportunity Ahead In India