100% Original Guarantee For All Products

મેષ રાશી મુજબ નામાવલી – અ

Baby Boy
1 ઓસીમ 2 ઓમ ભારતી
3 ઓમદેવ 4 ઓમદીપ
5 ઓમનારાયણ 6 ઓમકાંત
7 ઓમકાર 8 ઓમકારેશ્વર
9 ઓકેશ 10 ઓલવીન
11 ઓજેફ 12 આદી
13 આદીત્ય 14 આદીર
15 આદીશ 16 આદીલ
17 આદિય 18 આદર્શ
19 આનંદ 20 આયૅ
21 આયુશ 22 આયાંશ
23 આંદીર 24 આફતાબશા
25 આફરીદ 26 આત્રેય
27 આતમન 28 આબેદીન
29 આબીદખાન 30 આબુલ હસાન
31 આરીપ 32 આર્યન
33 આર્યન્દ્ર 34 આર્શ
35 આરનીસ 36 આરાન
37 આવદબીન 38 આવિશ
39 આશીત 40 આશીશ
41 આશુતોશ 42 આકીબખાન
43 આહીલ 44 આલેખ
45 આલિશ 46 આલાપ
47 આગમન 48 અદ્વેત
49 અનીન 50 અનીરુધ્ધ
51 અનુરાજ 52 અન્શુલ
53 અનુપ પ્રસાદ 54 અનુગ્ર
55 અનુપમ 56 અનુજ
57 અનિશ 58 અનિષ
59 અનિક 60 અનિકેત
61 અનંતાભ 62 અનબાયાગી
63 અનમોલ 64 અનશીલ
65 અનક 66 અય્યાઝ
67 અય્યાન 68 અયુર
69 અયાંન 70 અસ્મીત
71 અસ્મીત 72 અસ્પાક
73 અંબર 74 અંબારામ
75 અંશ 76 અંશુમન
77 અંશિલ 78 અંશરાજ
79 અંકીત 80 અંકુર
81 અંગત 82 અંજીત
83 અંજીલ 84 અંજન
85 અંચલ 86 અતીશ
87 અબીર 88 અબીઝર
89 અબ્દેમનાફ 90 અબ્દુલ સમદ
91 અબ્દુલ તૈયબ 92 અબ્દુલમુતલીબ
93 અબ્દુલકયુમ 94 અબુશહેમા
95 અબઝલ 96 અમોગ
97 અમીયન 98 અમૃતલાલ
99 અમરેન્દ્ર 100 અમાની
101 અરીશ 102 અરુણ
103 અરુણ 104 અર્ણવ
105 અર્થ 106 અર્શ
107 અર્શીત 108 અર્પીત
109 અર્પિલ 110 અર્પણ
111 અર્જ 112 અર્ચિલ
113 અરનવ 114 અરિન્દમ
115 અરવેશ 116 અરવિંદ
117 અરશી 118 અરશીલ
119 અરહમ 120 અરજણ
121 અવેશ રઝા 122 અવેજ
123 અવ્વલ 124 અવનીલ
125 અવનિત્ય 126 અવધરાજ
127 અશોક 128 અશીન
129 અશ્વીન 130 અશફીલ
131 અક્ષય 132 અક્ષિત
133 અક્ષિલ 134 અક્ષત
135 અહીયાન 136 અલીફ
137 અલ્નુર 138 અલ્માઝ
139 અલ્ઝીર 140 અલિશા
141 અલફૈઝુ 142 અલફેજ
143 અલફાન 144 અલફાજશા
145 અલતમશ 146 અલબકશ
147 અલમીન 148 અલઇકયાન
149 અભેય 150 અભી
151 અઝીમ 152 અભય
153 અભયમ 154 અભિત
155 અભિમન્યુ 156 અભિજીત
157 અખંડ 158 અપાજ
159 અજીત 160 અજીમ
161 અજીશ 162 અચ્ચુતાનંદ
163 એનીશ 164 એન્થોની
165 એનરીક 166 ઐયાન
167 ઐયાજ 168 એસપાલ
169 એમીયલ 170 એરોન
171 એવિન 172 એવમ
173 એશાન 174 એકલવ્ય
175 એલેક્ષ 176 એલીનો
177 એલ્વિશ 178 એલફાઝ
179 એઝાઝુલ 180
Baby Girl
1 ઓનમ 2 ઓમીકા
3 ઓજસ્વી 4 આનંદી
5 આયુસ્મતી 6 આયશા
7 આસ્તાના 8 આસ્થા
9 આંગ 10 આંશી
11 આંગી 12 આંજના
13 આંચલ 14 આફીયા
15 આફરીન 16 આતેકા
17 આતીફા 18 આધ્યા
19 આર્શી 20 આર્ચી
21 આરવી 22 આરલીના
23 આરજુ 24 આશીયા
25 આશું 26 આશવી
27 આશા 28 આકાંક્ષા
29 આહેનુર 30 આહીલ
31 આહુતી 32 આહુતીબા
33 આહના 34 આલાપી
35 આભા 36 આજીત
37 આજમીરા 38 અદિતી
39 અનીકાચીતી 40 અનુશ્કા
41 અનુશ્કા આર્યા 42 અનુપ્રિયા
43 અનિતા 44 અનંતા
45 અનમનીશા 46 અંસુપ્રિયા
47 અંતરા 48 અંબીકા
49 અંબીકા 50 અંબુજાવાલી
51 અંબર 52 અંશુ
53 અંશુ 54 અંશી
55 અંશુકા 56 અંશની
57 અંશિકા 58 અંકીતા
59 અંકિતા 60 અંગના
61 અંજુ 62 અંજીલા
63 અંજુમ 64 અંજુમન
65 અંજુમા 66 અંજ્લી
67 અંજન 68 અંજના
69 અંજરી 70 અફીફા
71 અફસીન 72 અફસામા
73 અફરોઝા 74 અફશિન
75 અતયા 76 અબીનયા
77 અમતુલ્લા 78 અમતુલબારી
79 અરવા 80 અવ્વલુંન
81 અવની 82 અકિસતા
83 અકશ ફાતેમાં 84 અકશા
85 અહેલામ 86 અલીશાહ ફાતેમાં
87 અલીઝા 88 અલીભા
89 અલિના 90 અલફીસા
91 અલફયા 92 અલવિરા
93 અભ્યર્થના 94 અખતરુન
95 અપનાન 96 અજમીના
97 એન્સી 98 એનલ
99 એસ્વી 100 એંન્જલ
101 એંજલીના 102 ઐત્રી
103 એમી 104 ઐશ્વર્યા
105 એલીશા 106 એલવીશા
107 એઝમીન 108

 

Leave a Reply

Shopping cart

0

No products in the cart.

%d bloggers like this: