Advertisements

Category: સ્વયંની સાથે સાથે…

સ્વયંની સાથે સાથે…મારી પોતાની ક્રમશ​: વિકાશ પામી રહેલી જીવન માટેની સમજણ છે.

1 View

What is spiritual maturity?

Written by Prashant Pandya

1. Spiritual Maturity is when you stop trying to change others, ...instead focus on changing yourself. 2. Spiritual Maturity is Read More...

1 View

એક વ્યક્તિના ચાર વ્યક્તિત્વો

Written by Prashant Pandya

આપણા દરેકની અંદર ચાર વ્યક્તિત્વો જીવે છે જે સમય અને સંજોગો આધીન પોતાની પ્રકૃતિ ધારણ કરે છે:  (૧) બીજાના સુખે Read More...

1 View

Maha Mrityunjaya Mantra

Written by Prashant Pandya

ॐ त्रयम्बकं यजामहे  सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् म्रुत्योर्मुक्षिय मामृतात् https://youtu.be/adyjwFgXRNY   The great mantra dedicated to Shiva as Mrityunjaya is Read More...

1 View

શ્રી જલારામ બાવની

Written by Prashant Pandya

સોરઠ ભૂમિ પાવન ધામ, વીરપુર નામે એમાં ગામ, પ્રગટ્યા ત્યાં શ્રી જય જલારામ, જનસેવાનું કરવા કામ, ... (૨) રાજબાઇ માતાનું Read More...

1 View

તમારા બાળકની ફિંગરપ્રિન્ટનું રહસ્ય?The secret of…

Written by Prashant Pandya

માતાના ગર્ભની શરૂઆતથી વ્યક્તિત્વ જાણી શકાય છે,ડરમેટોગ્લાફીક્સ(dermatoglyphics )​,અર્થાત ફિંગરપ્રિન્ટના અભ્યાસ દ્રારા. આદિકાળથી ચાલી આવેલ આ એક વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિ છે,જેનું નામકરણ Read More...

1 View

જય આદ્ય શક્તિ મા જય આદ્ય…

Written by Prashant Pandya

જય આદ્ય શક્તિ મા જય આદ્ય શક્તિ અખંડ બ્રહ્માંડ દીપાવ્યા, પડવે પ્રકટ્યા મા … ઓમ Jay Adhya shakti Maa jay Read More...

1 View

How can you maximize your happiness…

Written by Prashant Pandya

A rare conversation between Krishna & Arjun. Read it loud to family,it's one of the best message I have come Read More...

1 View

Why did the Mahabharata war happened?

Written by Prashant Pandya

There could be many possible answers but to answer this question on by and large scale we need to know Read More...